Justitie

Traject bemiddeling

Dit werkpakket heeft als doel families in transitie te ondersteunen in het maken van een weloverwogen beslissing met betrekking tot de oplossingsweg voor hun familieconflict. Deze doelstelling wordt beoogd door het installeren van een trajectbemiddelingsprogramma waarin een erkende bemiddelaar families in conflict door de verschillende mogelijke trajecten gidst en de betrokkenen helpt onderhandelen om tot een akkoord te komen over de oplossingsweg die ze willen volgen.  Om een vergelijking te kunnen maken tussen “vrijwillige” (op eigen initiatief; er is geen procedure lopend) en “proceduregebonden” (op suggestie van de rechter; er is een procedure lopend) trajectbemiddeling wordt het programma zowel in de rechtbank, als in het CAW en het justitiehuis geïmplementeerd.

Alternatieve conflictoplossing

Dit werkpakket betreft alternatieve conflictoplossingsstrategieën voor families in transitie.  Een overzicht van de verschillende trajecten om conflicten binnen families in transitie op te lossen is de eerste uitkomst van dit werkpakket. Hierbij ligt de focus o.a. op de werkstijl van de betrokken deskundigen. Aan de hand van observationeel onderzoek wordt vervolgens data verzameld omtrent de wijze waarop de magistratuur in de praktijk invulling geeft aan de voorziene informatieverplichting omtrent minnelijke conflictoplossingsmethoden. Verder zal nagegaan worden of de keuze voor een bepaald traject en de werkstijl van de bijhorende deskundige een effect hebben op de levenskwaliteit van familieleden in transitie, de kwaliteit van hun onderlinge relaties en de kwaliteitsbeleving en duurzaamheid van de bereikte oplossingen. Finaal zal de minnelijke schikking door een rechter in de kamers voor minnelijke schikking geëvalueerd worden.

Reorganisatie ouderrol

«Na een scheiding wordt men ex-partner maar geen ex-ouder.» Echter, die ouderrol kan wijzigen door een echtscheiding waardoor een reorganisatie ervan noodzakelijk is.  Men is vanaf dan ouder van een kind dat in twee gezinnen woont, men ziet de kinderen misschien minder vaak, er komen één of meerdere plusouders bij,… Om ouders in scheiding te ondersteunen bij deze reorganisatie van de ouderrol na scheiding, zal een ‘tool’ ontwikkeld worden. Deze tool zal zowel informatie voor ouders als kinderen bevatten en gegeven worden aan alle scheidende ouders aan het begin van het echtscheidingsproces. Na de ontwikkeling van de tool in nauwe samenwerking met het werkveld, zal een effectiviteitsstudie uitgevoerd worden om na te gaan of deze tool ouders voldoende en correct informeert en ondersteunt bij de reorganisatie van hun ouderrol. Indien zo zullen pistes ter verspreiding van deze tool geëxploreerd worden.