Grootouders

Grootouders

Een scheiding, en daaropvolgende familietransities, zijn vaak ingrijpende gebeurtenissen voor de ex-partners en hun kinderen, maar eveneens voor de grootouders die ook betrokken partij zijn. Een scheiding kan intergenerationele familierelaties danig onder druk zetten. Veel grootouders maken zich grote zorgen om hun kinderen en kleinkinderen in een scheidingssituatie, worstelen met gemengde gevoelens en zitten zelf met een hoop vragen maar worden vaak over het hoofd gezien door professionelen. Nochtans kunnen grootouders een belangrijke en stabiliserende rol spelen voor hun kinderen en kleinkinderen tijdens en na een scheiding.

Dit luik van het FiTTiF-project heeft als doel informatie te verzamelen over en voor grootouders wiens kinderen en kleinkinderen door een scheiding en daaropvolgende transities gaan. We willen te weten komen in welke mate grootouders het moeilijk hebben met de scheiding van hun zoon/dochter, welke steun ze willen en kunnen verlenen, welke veranderingen in de gootouder-kleinkindrelatie er zijn en hoe de grootouders het welzijn van hun kleinkinderen na een ouderlijke scheiding ten gunste kunnen beïnvloeden.