Economie

Flexibele arbeidscontracten

Werk en familie combineren kan stress veroorzaken. In een gezin met kinderen moeten partners met elkaar afspraken maken inzake de taakverdeling omtrent de kinderen en het huishouden. Doordat werken steeds intenser wordt, dreigt het werk-familie conflict toe te nemen. Deze balans tussen werk en gezin komt bovendien nog meer onder druk te staan wanneer een familie een transitie doormaakt of een ouder er alleen komt voor te staan. Dit werkpakket onderzoekt of flexibele arbeidscontracten (zowel flexplace als flextime contracten) een alternatieve uitkomst kunnen bieden ter bevordering van een gunstige balans tussen werk en gezin bij families in transitie en nieuwe gezinsvormen.

Objectiveren van alimentatie

Op uniforme wijze kinderalimentatie berekenen blijft in België een heikel punt. Terwijl de meeste westerse landen beschikken over een eenduidige berekeningswijze, basisformule of algemene richtlijn waarmee men alimentatiebedragen vastlegt of verzekert, worden scheidende ouders hier al gauw geconfronteerd met ‘nattevingerwerk’. Zo kan men enerzijds besluiten om in onderling overleg alimentatie te bepalen. De grote verscheidenheid aan beschikbare methoden en calculators maakt echter dat het uiteindelijke bedrag veelal afhangt van welke berekeningswijze gebruikt wordt. De andere optie, alimentatie laten bepalen door een rechter, blijkt op dit vlak weinig soelaas te bieden. Ondanks de invoering van de wet ter objectivering van de onderhoudsbijdrage voor kinderen zijn rechterlijke beslissingen niet gebonden door mathematische, wettelijke richtlijnen – wat vraagtekens plaatst bij de uniformiteit van de uitspraken. Via beide wegen, privaat en via een rechter, lopen scheidende ouders bijgevolg het risico op onzekere en weinig objectieve bedragen. Dit werkpakket wil licht schijnen op de ernst van deze problematiek en vanuit de opgedane kennis voorzien in een eenduidige, transparante en werkbare methode voor objectieve alimentatieberekeningen in België.